Natrysk piany poliuretanowej spełnia funkcję termoizolacji. Natrysk może być stosowany zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz. Na zewnątrz w połączeniu z powłoką przeciw promieniowaniu UV tworzy powłokę hydroizolacyjną. Piana poliuretanowa powstaje w wyniku połączenia dwóch składników. Połączone komponenty pod wpływem ciśnienia wytworzonego w reaktorze natryskowym, tworzą pianę poliuretanowa, zwaną również pianą PUR. W związku z tym, iż izolacja z poliuretanu jest bardzo lekka nie obciąża konstrukcji budowlanej. W wielu przypadkach można dokonać pokrycia już istniejącego poszycia, eliminując w ten sposób koszty związane ze zrywaniem, wywozem i utylizacją odpadów budowlanych oraz ma to istotny wpływ na czas realizacji usługi. Zaaplikowana piana bardzo szybko zwiększa objętość i utwardza się szczelnie przylegając do podłoża i wypełniając wszystkie szczeliny. Główne zalety piany to :

– izolacja jest bardzo lekka – nie obciąża konstrukcji,
– nie filcuje się, nie osuwa, nie butwieje, jest odporna na grzyby oraz na gnicie,
– nie jest szkodliwa dla środowiska i otoczenia,
– jest pozbawiona zapachu i obojętna fizjologicznie,
– umożliwia dyfuzję powietrza z pomieszczeń, dając efekt „oddychania” przegrody,
– jednorodna, bez spoinowa powłoka – brak mostków termicznych,
– jest materiałem samogasnącym, nierozprzestrzeniającym ognia,
– posiada właściwości wygłuszające,
– możliwość aplikacji na zakrzywione, nierówne oraz trudno dostępne miejsca,
– posiada najniższy współczynnik przewodzenia ciepła ( o połowę mniejszy od styropianu, czy wełny).
– zachęcające parametry izolacyjne,
– wytrzymałość oraz możliwość aplikacji na zakrzywione, nierówne oraz trudno dostępne powierzchnie.

Piana Pur posiada wysoką wartość współczynnika R, dzięki czemu zmniejsza zużycie energii, eliminuje inflirtację powietrza, minimalizuje problem punktu rosy i kondensacji pary wodnej. Pomaga oszczędzać energie, co zmniejsza emisję CO2, nie zawiera substancji niszczących warstwę ozonową. Bardzo ważna jest szybkość aplikacji, eliminacja spoin oraz doskonała przyczepność. W przypadku termoizolacji wyklucza powstanie mostków termicznych, a przy hydroizolacji możliwość przecieków pod warstwą izolacyjną.